Osong Arung Sailong

508

Itawa’ mai lapuang batara tungke’na bone
pemagga towa labela padakku pattuppu batu
mutuling madecengngi pabbaju ejae’
muarengkalinga maneng sining tau maegae’

iya arena labela orowane temmanengnga
rilimpo ri tengnga padang
mammenasawa’ labela mewai mappasiduppa barisi
ritunruanna koroneli bettaede’
rilolangeng ri Bajoe rialauna Lona

Terjemahan

Pandanglah diriku wahai penguasa tunggal Bone
Tataplah awajahku wahai sesamaku pimpinan
Simaklah baik-baik wahai yang berbaju merah
Dengarkanlah semua orang banyak

Sayalah laki-laki yang tak akan kewalahan
Dikeroyok di medan perang
Saya berharap dapat dipertemukan barisan
Rombongan kolonel yang hebat
Di wilayah Bajoe sebelah timur Kampung Lona