Penjemputan dengan Narasi Bahasa Bugis

1261

Berikut ini kami mencoba memaparkan ungkapan-ungkapan bahasa bugis yang sering digunakan pada waktu menerima / menjemput  raja. Namun masa sekarang ini dapat juga digunakan untuk menerima / menjemput  tamu baik dari kalangan pemerintahan maupun orang yang ditokohkan.

PADA WAKTU RAJA   KELUAR DARI RUANGAN, DI LELLUKI  DITINRO UNRAI-UNRAIANG, KEMUDIAN DI DEPAN PINTU TELAH MENUNGGU BARISAN TO ANGKE DAN NASEREI TARI ALUSU (OLEH BISSU) DIIRINGI OLEH BUNYI KECAPI, KEMUDIAN  DI ARAK MENUJU TEMPAT DUDUK YANG TELAH DISIAPKAN MELALUI TALUTTU /INNONG-KINNONG YANG DI IRINGI GENRANG TELLU / BALI SUMANGE.

Kemudian diucapkan seperti berikut ini :

PAPPASSALAMA RI TO MALEBBIKENG BATARA TUNGKE’NA TANA SUMANGE, BAPAK ……………  MASSIWAWA, IYA KIALEBBIRIE NENNIYA KITANREREANGNGE ALEBBIRENNA.
KUAETTOPA PASSIAJING SOMPUNG LOLOKENG ENGKAE RI WALA-WALA BARUGA PANGADERENG AMANGKAUKENNA TANA SUMANGE’.

TAPARAJAIYAKKENG ADDAMPENG, UPAPPOLO ADAWA-DAWANG BICARA, KUPABBARIADA MAPPAKATUNA ALE, PARANRU MINASA PADDENNUANG, PALORO TAMPU KALAWING ATI, PAKKALU ADA MAMASE-MASE, BICARA MAKKEWARI NA MATTUPPU ADE’. IKKENG MAI SILISE
SIPADANGENNA PAMMARENTA KUAETTOPA PABBANUANNA TANA SUMANGE’
.
RENNU MAKKERENNU RIJUJUNG RI PABOTTO ULU, RI PATE’ RI PAKKA-PAKKA, ULAWENG TANRANG RENNU RIKALAWING ATI.

RIALAI ADDAUNGENG RI BATE NA PAWARI-E LONTARA ATTORIOLONG, RISIKKIRENG BIRITTA, NATURUNGI SILENGERENG, NASIMPANUANGNGI SIPADANGENG, NAPOLEI TOANA MALEBBI TENREREANGENGNGI ARAJANNA, KUAETTOPA ALEBBIRENNA LIPUNA TANA SUMANGE’.

SALAMA’KI TEMMARIULENG RITANA ASALAMAKENNA TANAE RI BONE RIWATA’KI CENDE PAPPAKARAJA, RISARAKENG TETTONGENG, TEDDUNG DEWATA RI LANGI. NASEREI PASERE ALUSU’ NARAGA-RAGA GENRANG BALI SUMANGE,  RIPALETEKI’ RI PUTE INNONG-KINNONG TALUTTU PAPPAKALEBBI. RI PATIJJANG RI LANGKANA ARAJANG, NARIPADDIRATEI COKKONG, IYANARITU  RI COKKONGENG PANGADERENG

Selanjutnya pada saat raja / tamu telah duduk di kursi maka dilanjutkan narasi bugis sebagai berikut :

MAJEPPU RITU NASAPPONI ADE, NAKALEWOI BESSI MALELA, BATARA TUNGKE’NA TANA SUMANGE
RI ENGKATTA  MAI  RILIPU PANGADERENGNA  TANA BONE, PALISU SUMANGE, PASSAU UDDANI SUKUAE LAMPE ITTANA.

MINASA PASILENNERENGNGI ADA PURAE RI PUTANRA, MAELOTA PATALLEI  MAJJAJARENG, ADE PURA ONRONA  TANA SUMANGE’ , IYANARITU “ BONE KOTA BERADAT, PAKKESSEI “LEMBAGA SENI BUDAYA TELUK BONE ( ganti sesuai dengan tujuan)

NAIYYA PABALI’ SUMANGE PAENRE’ ATUONG RI LINO RI LIPUNA TANA BONE, KUAETTOPA RI AHERA MATTI.
ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.