Puisi Cingarana Ugie

1029

CINGARANA UGIE

pasibukke’ sai
lise’ cenranae
na irita sonrae

pasitumba’ sai
lise’na sampo genoe
na irita milla’e

pasiburu’ sai
sadda mparanie
na irita mpatie

pasilanro sai
poppa bune’e
na irita reppa’e

itawa’ !!!
sangadi maretto tellui
lise’na cenranae
kuaddampeng soro

TERJEMAHAN BEBAS

CINGARANA UGIE
(amarah bugis)

peradukan
badik dari sarungnya
kita lihat yang miring

perhadapkan
jimat di leher
kita lihat yang berkilau

peradu abukan
teriak yang berani
kita lihat yang menangis

adu benturkan
paha teguh kukuh
kita lihat yang pecah

tatap aku !!!
ku tak mundur setapakpun
kecuali senjata
sudah patah tiga

Oleh : Mursalim

Bone, 25-10-2018