Raja Bone Ke-2 La Ummasa, 1365-1368

LA UMMASA menggantikan Manurunge ri Matajang sebagai raja di Bone. Setelah La Ummasa meninggal maka digelarlah To Mulaiye Panreng (orang yang mula-mula dikuburkan). La Ummasa...

Bacaan Populer