masa alla
peddi pale toto beu
malasa tenri tungka
mate tenriwalung

masa alla
riwalung sicolli loka
rilemme tete uttu
nasukkesi bawi

masa alla
bawi agaro sukkei
bawinna bulu mampu
mattanru ulaweng

masa alla
engkasi nasesa bawi
riparitimpo-timpo
kinanresi bebbu

masa alla
engkasi nasesa bebbu
riparipale limang
nairingsi angin

Terjemahan bebas :

segalanya Allah
Betapa sedih hidup piatu
sakit tidak ada yang merawat

segalanya Allah
berkafan dengan daun pisang
dikubur hanya selutut
babi datang menggalinya

segalanya Allah
babi dari mana menggalinya
babi dari gunung mampu
yang bertanduk emas

segalanya Allah
ada yang tersisa babi
disimpan dalam teropong bambu
termakan anai-anai

segalanya Allah
ada sisa anai-anai
diletakkan di telapak tangan
datang angin mengembus

BAGIKAN