Kumpulan Motto dan Falsafah Bugis

Motto ialah kata atau kalimat pendek yang menggambarkan motivasi, semangat, untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau daerah. Motto biasanya menggunakan bahasa daerah setempat (lokal),.

Berikut contoh motto yang kerap digunakan di kalangan Orang Bugis :

1. Sumange Teallara
2. Siattinglima sitonraola tessibelleang
3. Tellabu essoe ritengnga bitarae
4. Taro ada taro gau
5. Mabbulo sipeppa

TARO ADA TARO GAU artinya
1. sama perkataan dan perbuatan.
2. apa yang terucap dari mulut haruslah seiring dengan perbuatan.

TARO ADA TARO GAU  bermakna konsistensi perbuatan dengan apa yang telah dikatakan.

TARO ADA TARO GAU jika sudah mengatakan merah, maka pantang untuk mengubahnya.

TARO ADA TARO GAU salah satu karakter yang dimiliki orang bugis sejak dulu hingga kini.

Selain falsafah taro ada taro gau, ada juga yang dikenal GETTENG LEMPU ADA TONGENG

Falsafah ialah pandangan hidup, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki oleh orang atau kelompok masyarakat.

Berikut contoh falsafah yang kerap digunakan di kalangan Orang Bugis :

1. Sipakatau, sipakalebbi, sipakainge
2. Getteng, lempu, ada tongeng
3. Sipatuo sipatokkong
4. Mali siparappe rebba sipatokkong
5. Reso temmangingngi naletei pammase dewata
6. Malilu Sipakainge, Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong
7. Kegai sanre lopie kositu taro sengereng
8. Lettu nawa-nawa tellettu watakkale
9. Palettui alemu riolo tejjokamu
10.Siri napesse
11.Sirui menre’ tessirui no