Lirik Lagu Lojeng Pulaweng

220

LOJENG PULAWENG

pungani ape’ku rialauna bone
mario marennu rilaleng ati
meddu’ni kasi seddi buana
waddakka rakka lao mittei

kuwittei naku parilojengngi
rilojeng pulaweng malebbiku
kuwittei naku parilojengngi
rilojeng pulaweng malebbiku

moni pale bombang silaju-laju
bali sunge tenri bali sumange
lele ada tenrita pangadereng
nariala pakkawaru rilino

Ciptaan : Mursalim

BAGIKAN