dendangnge dendang
tuppua bulu kureri
e kugiling alla massaile
saralaoe
dendangnge e kugiling massaile
nabalika ro pale

dendangnge dendang
mabela pale lipuna
e silasa alla tenridapi
saralaoe
dendangnge e silasa tenridapi
nalabusi essoe

dendangnge dendang
labuni matti essoe
e tuoni alla pellengngede
saralaoe
dendangnge e tuoni pellengngede
Wettunna ni massenge

dendange dendang
uni manu massengereng
e mauni alla malaleng penni
saralaoe
dendangnge e mauni malaleng penni
parewe sumange

BAGIKAN