Osong Arung Tanete

327

Itawa mai La Puang
batara Tungke’na Bone
muarengkalinga maneng
padakku pattupu batu

I Parakkasi asekku
ritellae Daeng Pawawo
mpiseyangngengngi Tanete
mammenasawa labela
mewai mappasiduppa parewa
ritengnga padang
pabbarani ripilena
koroneli bettaede’
rialauna Lona

Terjemahan bebas :

Pandanglah diriku Puang,
penguasa tunggal Bone
Dengarkanlah wahai
sesamaku pimpinan

I Parakkasi namaku
digelar Daeng Pawawo
yang menakhodai Tanete
Saya berharap
dapat berhadapan
mengadu senjata
di medan perang
pemberani pilihan
Kolonel yang hebat
di timur kampung Lona

BAGIKAN