Setiap suku bangsa mempunyai dasar pegangan atau prinsip hidup yang diwariskan pendahulunya. Demikian pula pada Suku Bugis senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip hidup yang dimilikinya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Di manapun berada ia berpegang pada prinsip-prinsip warisan leluhurnya. Berikut ini beberaa prinsip hidup orang Bugis, antara lain :

 1. Keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan kehormatan keluarga.
 2. Keturunan yang dibesarkan dengan memandang perempuan sebagai simbol kehormatan keluarga.
 3. Keturunan yang diajarkan untuk menjaga martabat orang lain dan dirinya sendiri.
 4. Keturunan yang diajarkan untuk tidak tunduk kepada orang lain.
 5. Keturunan yang ingin bebas merdeka berjuang dan berusaha untuk bertahan hidup.
 6. Keturunan yang berabad abad mentalnya telah dibentuk dan ditempa dengan keras oleh gelombang.
 7. Keturunan yang diajarkan berani menghadapi masalah dan tidak lari dari kenyataan hidup.
 8. Keturunan yang berani berbicara hanya jika ada bukti.
 9. Keturunan yang diajarkan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya.
 10. Keturunan dengan kata dan ucapannya selaras dengan hati, pikiran dan tingkah lakunya.
 11. Keturunan yang menjaga tata krama dan tingkah laku serta di segani.
 12. Keturunan yang bisa jujur akan diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan.
 13. Keturunan yang bisa dipercaya dan mampu beradaptasi dimana pun berada.
 14. Keturunan yang tangkas dan tidak mudah menyerah pada keadaan dan tidak beputus asa

Terjemahan  dalam bahasa Bugis

1. Assossoreng iyya mparekkengngi sirina assilomperenna
2. Assossoreng iyya pusiri-i assilomperengngi wawangmakkunrainna
3. Assossoreng iyya sitinasai passilenereng sirina padannarupa tau, kuetopa paimeng
4. Assossoreng iyya pemmaliangngi mappuatangengngi alena ripadanna rupa tau
5. Assossoreng maradeka iyya sitinaja marewa, mareso, rilaleng akkatuwongenna
6. Assossoreng iyya teppaja riwalung aparengeng natappo bombang.
7. Assossoreng iyya sitinaja pangoloi alena risukkara’E na teppacoccoreng manu’ mate
8. Assossoreng iyya misseng gau bicara nalai temmakarodda rilalengna atujungenna
9. Assossoreng iyya missing tudangengngi sining pallama-lama’E ritudangenna
10. Assossoreng iyya mattulu parojaE adanna, ati macinnongna, ininnawana nennia pangkakuenna.
11. Assossoreng iyya tudangnge ritudangenna nennia ripetangngari
12. Assossoreng iyya sitinaja mabbunga panasa rialena kuwaetopa ripaddanna rupa, lebbi piha ri Puang SeuwwaE
13. Assossoreng iyya sitinaja ripawarekkengi siri’ nenniya nasompereng alena
14. Assossoreng iyya mapatae teppettu ininnawa.

BAGIKAN